Pufa welurowa pikowana duża, otomana Pufa welurowa pikowana duża, otomana Nr produktu: OT-030 980,00 zł
PUFA ST780-2 Z PUFA ST780-2 Z Nr produktu: ST780-2 Z 590,00 zł
PUFA ST780-2 G PUFA ST780-2 G Nr produktu: ST780-2 G 890,00 zł
PUFA ST780-2 C PUFA ST780-2 C Nr produktu: ST780-2 C 890,00 zł
PUFA ST780-2 B PUFA ST780-2 B Nr produktu: ST780-2 B 890,00 zł
ŁAWKA TAPICEROWANA ST780-1 G ŁAWKA TAPICEROWANA ST780-1 G Nr produktu: ST780-1 G 1200,00 zł
ŁAWKA ST780-1 C ŁAWKA ST780-1 C Nr produktu: ST780-1 C 1200,00 zł
ŁAWKA ST780-1 B ŁAWKA ST780-1 B Nr produktu: ST780-1 B 1200,00 zł
Ławka długa ze złotymi nogami Ławka długa ze złotymi nogami Nr produktu: ST780-1B 1200,00 zł
Krzesło, fotel Krzesło, fotel Nr produktu: 850,00 zł
Krzesło tapicerowane, fotel Krzesło tapicerowane, fotel Nr produktu: FT206 890,00 zł
Krzesło tapicerowane, fotel Krzesło tapicerowane, fotel Nr produktu: FT-197 920,00 zł
Krzesło tapicerowane, fotel Krzesło tapicerowane, fotel Nr produktu: FT206 G 1050,00 zł
Hoker welurowy Hoker welurowy Nr produktu: 1480,00 zł
Fotel, krzesło tapicerowane FT206 Z Fotel, krzesło  tapicerowane FT206 Z Nr produktu: FT206 Z 850,00 zł
Fotel, krzesło tapicerowane FT206 C Fotel, krzesło  tapicerowane FT206 C Nr produktu: FT206 C 850,00 zł
Fotel, krzesło tapicerowane FT206 B Fotel, krzesło  tapicerowane FT206 B Nr produktu: FT206 B 980,00 zł
Fotel, krzesło tapicerowane FT204 B Fotel, krzesło  tapicerowane FT204 B Nr produktu: FT204 B 980,00 zł
Fotel, krzesło tapicerowane FT197 G Fotel, krzesło  tapicerowane FT197 G Nr produktu: FT197G 870,00 zł
Fotel, krzesło tapicerowane FT197 B Fotel, krzesło  tapicerowane FT197 B Nr produktu: FT197 B 850,00 zł
Fotel, krzesło tapicerowane FT197 Fotel, krzesło  tapicerowane FT197 Nr produktu: FT197G 850,00 zł
Fotel, krzesło tapicerowane Fotel, krzesło  tapicerowane Nr produktu: FT204 980,00 zł
Fotel welurowy, krzesło Fotel welurowy, krzesło Nr produktu: FT204 880,00 zł